INFOLINIA FIRMOWA 801 000 561

Logowanie


Rejestracja | Przypomnij hasło


Promowane
Interwencja instalatora a wypłata ubezpieczenia w przypadku kolizji z bramą.
2012-08-25

Wobec koszmaru spływu należności za zamontowaną i sprzedaną bramę inwestorzy i ubezpieczyciele z wielkim entuzjazmem przyjmują niektóre inicjatywy instalatorów, którzy dokonują autorskiej automatyzacji bramy ręcznej. Poprzez nieświadomość stanu norm i przepisów prawa budowlanego samodzielna automatyzacja bramy ręcznej dowolnego producenta, może być przyczyną następujących następstw: 1) oskarżenia o fałszowanie dokumentów; 2) oskarżenia o niezgodność wyrobu z umową; 3) oskarżenia o sprzedaż wbrew ustawie o zasadach wprowadzenia produktów budowlanych na rynek.
Polityka wiodących firm bramowych w Polsce w zakresie deklarowania zgodności wyrobów wynika z wielkiej odpowiedzialności za masowo sprzedawane produkty, które są tak naprawdę wielkogabarytowym obiektem technicznym przemieszczającym się w określonych płaszczyznach co, w określonych okolicznościach może stanowić zagrożenie dla ludzi i mienia.

Dlatego, zgodnie z obowiązującym prawem w Polsce i Unii Europejskiej inne dokumenty odniesienia obowiązują dla bram ręcznych a inne dla bram automatycznych.

Każdy wiodący producent bram w Polsce i na świecie od A do Z. Deklaruje zgodność swoich wyrobów na podstawie indywidualnego, rzeczywistego procesu certyfikacji, który jest przeprowadzany przez niezależne organy certyfikacyjne. Zgodnie z obowiązującym prawem i normami za aprobatą i pod kontrolą niezależnych ciał certyfikacyjnych sporządzana jest specyfikacja techniczna produktu wynikająca z norm branżowych jednolitych w całej UE.

Specyfikacja techniczna produktu podlega weryfikacji i jest aprobowana wraz z wyrobem testowym przez notyfikowane ciała techniczne w formie Badania Typu. Oznacza to że każda istotna zmiana w dokumentacji technicznej jest każdorazowo potwierdzana każdorazowymi i rzeczywistymi badaniami typu wraz z edycją nowej dokumentacji technicznej. Ten proces odbywa się pod nadzorem jednostki notyfikowanej (najczęściej w Polsce wśród wiodących producentów jest to TUV, a od niedawna Warszawski ITB).

Co ważne: inne zasady bezpieczeństwa światła otworu dotyczą bram obsługiwanych ręcznie a inne zasady bezpieczeństwa światła otworu dotyczą bram obsługiwanych motoreduktorem. Z tego zaś wynika, że inne deklaracje zgodności obowiązują dla produktów ręcznych a inne dla produktów zautomatyzowanych.

W przypadku jakiejś katastrofy budowlanej, w przypadku kolizji użytkownika z bramą lub na wezwanie Nadzoru Budowlanego producent okazuje aprobowaną przez ciało notyfikowane ,,dokumentację techniczną" w celu porównania przez organ kontrolny deklarowanej receptury produktu ze stanem faktycznym.

Bardzo ważnym aspektem autorskiej automatyzacji bramy przez instalatora jest wzrost świadomości ubezpieczycieli. Nierzadkie są przypadki, w których likwidator szkody komunikacyjnej (?) zwraca się do producenta z prośbą o opinie techniczne lub wprost o cenniki i dane katalogowe poszczególnych wyrobów by określić czy w procesie sprzedaży nie nastąpiła zmiana konfiguracji oryginalnego produktu producenta poprzez zastosowanie nie fabrycznych rozwiązań technicznych.Ponadto bardzo ważnym jest fakt, że każdy producent ogranicza swoje zobowiązania gwarancyjne w przypadku modyfikacji produktu przez instalatora tak istotnych jak zmiana sposobu obsługi czy zmiana elementów mechanicznych zespołu równoważenia płata.

Łatwo jest ,,podłożyć" deklarację zgodności producenta na produkt inny niż został faktycznie sprzedany i zainstalowany, niemniej jednak każdy producent deklaruje zgodność swoich wyrobów z dokumentem odniesienia. Jednocześnie w przypadku każdego zdarzenia kontrolnego w zakresie legalności wprowadzenia produktu na rynek - deklarowanie jest ograniczone do konfiguracji produktu, jaki został zamówiony i sprzedany a nie zainstalowany, a taka informacja znajduje się przeważnie na tabliczce znamionowej produktu.

W skali BiG TOR, w skali wielu zdarzeń spornych i arbitrażowych, w których BiG TOR uczestniczył na wezwanie Dealera lub Inwestora (nie tylko w zakresie produktów BiG TOR) doświadczamy sytuacji w których bramy ręczne zostały ulepszone przez instalatora poprzez uzupełnienie bram ręcznych o automatykę innego dostawcy oraz własną modyfikację elementów mechanizmu równoważenia płata, a także własne profile uszczelek dolnych w oparciu o własne podzespoły i własne zakupy instalatora z nieznanych źródeł. Tymczasem podczas certyfikacji bram segmentowych z napędami nasadowymi uszczelka dolna spełnia bardzo istotną rolę amortyzatora mającego wpływ na wartość sił i opóźnień w trakcie kolizji płata bramy z przeszkodą. Te wartości są sprawdzane podczas badania typu i zapisane w protokole kontrolnym wykonywanym przez ciało notyfikowane. Niezwykle istotna jest tu ilość komór i ich wysokość.

W związku z powyższym przypominamy, że w przypadku modyfikacji produktu wyprodukowanego w oparciu o specyfikację techniczną bramy ręcznej na poziomie prawnym i formalnym ,,producentem" tak wykonanej/skompletowanej bramy automatycznej jest firma dokonująca modyfikacji, z pełnym ciężarem konsekwencji z tego faktu wynikających. Niezamierzone wydanie inwestorowi deklaracji zgodności na bramę automatyczną dowolnego producenta, w przypadku sprzedaży bramy ręcznej uzupełnionej samodzielnie o własną automatykę i peryferia może stworzyć pole do wielu komplikacji prawnych
i formalnych od zakwestionowania zgodności wyrobu z umową po fałszowanie dokumentów.

Prosimy zwrócić uwagę, że zasady sprzedaży i wprowadzania wyrobów budowlanych
na rynek są jednolite i znane wszystkim uczestnikom rynku. Ostanie jaskrawe zdarzenie
w omawianym zakresie dotyczyło kłopotów sądowych gdańskiego dealera, który w Olsztynie sprzedał i zainstalował bramę znanego producenta. W roli świadka w procesie został wezwany olsztyński dealer BiG TOR, który po prostu przekazał Sądowi oryginalny cennik naszej konkurencji z którego wynikała nieuprawniona interwencja pozwanego w markowy i certyfikowany produkt, który został zmodyfikowany przez instalatora.
Podpis:Bigtor
Powrót


Czas generowania strony 0.011 s